Vše pro vaše bydlení.

S čím vám můžeme pomoci.


Přijetí nemovitosti k prodeji/pronájmu

 • vstupní prohlídka nemovitosti
 • sepsání zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení reálné tržní ceny
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

 • Příprava nabídky nemovitosti
 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (podklady pro inzerci)

 • Prodej 
 • nabídka nemovitosti (inzerce, databáze, internet)
 • organizace prohlídek nemovitostí 
 • průběžná komunikace s klientem, vedení obchodních jednání 
 • blokace nabídky nemovitosti 

 • Další služby

 • příprava podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu s ní obdobnou
 • asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy s ní obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li to sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li to sjednáno